TIỆN ÍCH

TIỆN ÍCH DỰ ÁN

 DỊCH VỤ TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP I. TIẾP CẬN 1 Điểm kiểm soát an ninh bằng thẻ thông minh 2 Lối ra vào tầng hầm 3 Cổng ra vào (Cổng phụ) 4 Cổng ra vào (Cổng chính) II. LANSCAPE 1 Hồ nước …